Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Mikkelin vesilaitos rakentaa puhdistamon valmiiksi ilman pääurakoitsijaa

Mikkelin vesilaitos varmistaa puhdistamohankkeen valmistumisen jatkamalla rakennustöitä uudella organisaatiolla. Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti 17.3.2020 purkaa Metsä-Sairilan puhdistamon pääurakkaa ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon pääurakkaa koskevat urakkasopimukset. Urakkasopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Vesilaitos ottaa välittömästi Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon rakennustyömaat haltuunsa kaikkine siellä olevine rakennuksineen ja rakennustavaroineen käyttäen niitä töiden jatkamiseen. Mikkelin vesilaitos tulee jatkossa esittämään kaikille työmaan sivu- ja aliurakoitsijoille sopimuksen solmimista suoraan vesilaitoksen kanssa ja töiden jatkamista työmaalla.

Menettelyn taustalla on Mikkelin vesilaitoksen huoli pääurakoitsijan edellytyksistä saada rakennusurakat valmiiksi sopimusten mukaisesti. Järjestely ei koske hankkeissa mukana olevia sivu-urakoitsijoita eikä jätevesiprosessin käyttöönottoa.

Töiden on tarkoitus jatkua kahden viikon kuluessa uuden organisaation voimin. Puhdistamon koekäyttö alkaa marraskuussa ja rakentaminen valmistuu toukokuussa 2021.

Lisätiedot:
Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki, puh. 044 794 2601, reijo.turkki(at)mikkeli.fi

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Mikkelistä ratkaisuja globaaliin vesipulaan

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt 1,1 miljoonan euron avustuksen Mikkelin kaupungille uudenlaisen vesiteknologian kehittämiseen ja vedenkäsittelyn osaamisen vahvistamiseen. Vesihuoltoinvestoinnilla halutaan vauhdittaa vesiteknologian vientiä ja luoda Suomelle uusia mahdollisuuksia veden uudelleenkäytön ja kierrätyksen kasvavilla markkinoilla. Kenkäveron jäteveden puhdistamon testausympäristössä ja Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavassa koelaitoksessa kehitetään vedenkäsittelyn osaamista, teknologiaa ja palveluita. Hankkeet toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön rahoitustuella.

Aiheesta muualla:

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote
Mikkelistä ratkaisuja vesipulaan

Länsi-Savo
Mikkeli haluaa viedä vesiosaamista — Vieras Etelä-Afrikasta on kiinnostunut

Tekniikka&Talous
Vedenkäsittelyn kysyntä maailmalla kasvaa: Mikkeli sai 1,1 miljoonaa euroa vientiin kelpaavan vesiteknologian kehittämiseen

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Salosaaren johtolinjatyöstä solmittiin urakkasopimus

Salosaaren johtolinjatyöstä solmittiin urakkasopimus.

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy sekä Mikkelin Vesilaitos solmivat urakkasopimuksen puhdistamohankeen johtolinjaurakasta 19.10.2017. Urakassa rakennetaan siirtolinjan laiterakennus sekä paineviemäreitä, viettoviemäri ja vesijohto Salosaareen, linjapituus 580 metriä. Työt alkavat marraskuun lopussa. Urakan arvo on 1 695 000 euroa.

Salosaari urakkasopimus

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61