Mikkelin Vesilaitos on sinisen biotalouden edelläkävijä

Mikkeli jvp-väri_mpMikkelin Vesilaitokselle on myönnetty sinisen biotalouden kärkihankerahoitusta Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennetulle testauslaitokselle. Testausta varten puhdistuslaitteistot pitää varustella ja automaatisoida tarkoituksenmukaisesti. Avustuksen määrä on 150 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön osoittaman avustuksen on myöntänyt Etelä- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Tavoitteena puhdistetun veden kierrätys

Mikkelin Vesilaitoksen päätavoitteena on saada Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen puhdistetun jäteveden kierrätystä edistävä koe- ja testilaitos. ”Haluamme olla edelläkävijöitä ja osaltamme edistämässä jätevedenpuhdistukseen liittyvää tutkimusta”, sanoo Mikkelin Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki. ”Nyt myönnetyn rahoituksen turvin pääsemme testaamaan Kenkäveronniemessä eri jatkopuhdistusmenetelmiä ennen Metsä-Sairilan uuden puhdistamon valmistumista . Metsä-Sairilan uuden puhdistamon koe- ja testauslaitos mahdollistaisi laajemman tutkimuksen sekä jatkopuhdistetun veden hyödyntämisen Metsä-Sairilan teollisuusalueella. Tämä olisi sinistä biotaloutta parhaimmillaan!”, jatkaa Turkki. Etelä- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on varautunut rahoittamaan Metsä-Sairilan puhdistamon koe- ja testauslaitosta, mikäli maa- ja metsätalousministeriö myöntää tähän tarkoitukseen määrärahaa. Metsä-Sairilan puhdistamon osalta testauslaitoksen kustannukset ovat 1 900 000 euroa.

Tutkimuksella lisää tietoa ja kestävää vesihuoltoa

Koelaitoksilla tutkittavat puhdistusprosessit liittyvät erityisesti jäteveden sisältämien haitta-aineiden, mikromuovien ja patogeenien eli taudinaiheuttajien tehokkaaseen poistamiseen ja korkealaatuisen veden tuottamiseen. Puhdistustekniikoiden testaaminen ja tutkimus sekä suunniteltu vedenkierrätys tuottavat arvokasta tietoa veden uudelleenkäytön mahdollisuuksista tulevaisuudessa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. ”Koelaitos ja kierrätysjärjestelmä kiinnostavat asiantuntijoita laajasti. Uusi puhdistamo tulee olemaan tärkeä referenssi ja vierailukohde suomalaisten jätevedenkäsittelyn tekniikoiden vientiäkin ajatellen”, Reijo Turkki kuvaa koelaitoksen laajempaa merkitystä.

Faktat

  •  Etelä-Savon ELY-keskus myönsi maa- ja metsätalousministeriön osoittamaa sinisen biotalouden kärkihankerahaa Kenkäveronniemen testauslaitokselle 150 000 €, kuitenkin enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
  • Mikkelin Vesilaitos on hakenut hankerahoitusta Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon koe- ja testilaitokselle. Etelä-Savon ELY-keskus on varautunut rahoitukseen, mikäli maa- ja metsätalousministeriö myöntää määrärahaa.
  • Kenkäveronniemen testauslaitos on rakennettu ja toiminnassa.
  • Metsä-Sairilan uusi puhdistamo on rakenteilla ja sen käyttöönoton tavoitevuosi on 2020.
Facebooktwitterlinkedinmail

Puhdistamon johtolinjaurakat käynnistyivät

työryhmä
Allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä (vasemmalta oikealle) Timo Tiainen ja Vesa Salminen (Kreate Oy), Marko Loikkanen (Ramboll Finland Oy), Antti Kauhanen (Mikkelin vesilaitos), Petri Roivas (Infrap Oy), Timo Massinen (Ramboll Finland Oy) ja Reijo Turkki (Mikkelin vesilaitos) sekä kuvasta puuttuva Juha Viitanen (Ramboll Finland Oy).

Mikkelin Vesilaitos ja Kreate Oy allekirjoittivat Metsä-Sairilan johtolinjaurakan 1-hankkeen urakkasopimuksen 24.11.2016. Solmitun urakkasopimuksen arvo on 497 000 euroa. Urakka on ensimmäinen vaihe uuden jätevesipuhdistamon edellyttämistä johtolinjatöistä. Hanke rahoitetaan Vesilaitoksen investointiohjelmasta 2016-2017.

Urakkaan sisältyvän linjaosuuden pituus on 410 metriä ja rakennustyöt käynnistyvät marraskuun lopulla. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät putkilinjalla olevan pohjanvahvistustyön tekemisen. Talven aikana suoritetaan paineviemäriputkien hitsaus- ja asennustyö porattavilta osuuksilta. Kaivanto-osuuksien asennustyöt ajoittuvat maaliskuulle 2017 ja viimeistelytytöt kesäkuulle 2017.

Facebooktwitterlinkedinmail